Coaching

Coachingstrajecten

Deze coachingstrajecten zijn al jaren succesvol voor zowel management, wethouders, bestuurders, adviseurs als medewerkers.

Resultaten zijn in ieder geval: nieuwe energie, nieuwe kansen (bijvoorbeeld op de
arbeidsmarkt), afname negatieve energie en stress, loslaten belemmerende aannames die het
functioneren in de weg zitten en vrijer en effectiever optreden voor groepen.

Om deze groep hiervoor handvatten te geven organiseer ik al een tijd deze begeleiding door middel van een persoonlijk coachingstraject. Hoewel dit altijd maatwerk is staan hier doorgaans een combinatie van de volgende aandachtspunten centraal.

 •        Begeleiding bij vraagstukken, afwegingen en casuïstiek.
 •        Het versterken van het vermogen om meer regie te nemen, zowel op individueel als op
        organisatieniveau.
 •        Meer zicht krijgen op de essentie van de eigen kracht en de mogelijkheden om meer
        invloed uit te oefenen.
 •        Het op persoonlijk niveau verder ontwikkelen van het zicht op de eigen positie en het
        onderkennen van mogelijke risico’s en mogelijkheden.
 •        Coaching en optreden als adviseur.
 •        Presentatievaardigheden en performance / debatteren.
 •        Dagelijks de mogelijkheid hebben om met mij te bellen.
 •        Trainen & coachen externe netwerkvaardigheden; omgaan met belangen binnen de
         verschillende maatschappelijke of commerciële netwerken.
 •        Versterken van de weerbaarheid met betrekking tot de ‘waan van de dag.’
 •        Verbetering persoonlijk leiderschap en effectiviteit.

AANPAK TRAJECT
Binnen de coachingstrajecten wordt overzichtelijk en gestructureerd gewerkt aan het realiseren
van de gewenste aandachtspunten. Dat kan plaatsvinden door middel van zowel fysieke als online
coaching. Hierbij staan dus kritische zelfreflectie en het vermogen om bij verschillende situaties de stijl van optreden aan te passen centraal.

rising-bubbles