Teams 

about

Teams

Teambuilding en heidedagen Online of Live

Is er behoefte om een (management) team nieuw elan te geven? Zodat onderhuidse conflicten en spanningen worden geëlimineerd of dat de onderlinge samenwerking beter kan. Misschien heeft het team behoefte om beter om te gaan met de veranderende omstandigheden binnen de organisatie. Ook kan het gewoon leuk zijn om eens iets met elkaar te gaan doen, en elkaar weer eens anders in de ogen te kijken.

Met muziek als metafoor wordt een teambuilding aangeboden waarin een teamproces vormgegeven wordt richting doelen en successen. Dit proces is opgedeeld in twee onderdelen.

Het eerste deel gaat over het her- erkennen van collectieve aannames en overtuigingen die de onderlinge samenwerking in de weg zitten en / of de samenwerking met de organisatie.
Het tweede deel gaat over het gezamenlijk formuleren van doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hierbij wordt ook een routekaart vastgesteld om deze doelen te bereiken.

Onderdeel van de teamsessie is dus de metafoor muziek componeren en arrangeren. We gaan luisteren naar muzikanten die vanuit hun band of orkest aan hun team werken. Wat kunnen we hiervan leren en wat zouden we over kunnen nemen? Tijdens de sessie wordt niet actief door de deelnemers gemusiceerd, ze ondergaan muziek door beeld en geluid en af en toe een oefening.

Mijn begeleiding is in ieder geval gericht op:
1. Ineffectieve vergaderingen
2. Onvoldoende op elkaar ingespeeld zijn
3. Alleen verantwoordelijk voelen voor je eigen deel
4. Onvoldoende onderling vertrouwen
5. Geen gezamenlijke missie / doelstellingen
6. Weinig focus en de juiste prioriteiten

about

Speaker one sheet