Teams 

about

Onze unieke aanpak van teambuilding en heidedagen

Bent u op zoek naar een nieuwe manier om uw managementteam nieuw elan te geven en onderhuidse conflicten en spanningen te verminderen? Of wilt u de samenwerking binnen uw team verbeteren en beter omgaan met de veranderende omstandigheden binnen uw organisatie? Of misschien wilt u gewoon leuke activiteiten ondernemen om elkaar op een andere manier te leren kennen.

Met onze teambuilding benaderen we het teamproces door middel van muziek als metafoor. Het proces is opgedeeld in twee onderdelen: het herkennen van collectieve aannames en overtuigingen die de samenwerking belemmeren en het gezamenlijk formuleren van doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Tijdens de sessie luisteren we naar muzikanten die samenwerken binnen hun band of orkest en leren we hiervan. Terwijl de deelnemers niet actief muziek maken, ervaren ze muziek door beeld en geluid en door enkele oefeningen.

Mijn begeleiding is gericht op de volgende uitdagingen die vaak voorkomen in teams: ineffectieve vergaderingen, gebrek aan samenspel, alleen verantwoordelijkheid voor eigen deel, gebrek aan onderling vertrouwen, geen gezamenlijke missie of doelstellingen en weinig focus en juiste prioriteiten. Klaar om uw team een nieuwe boost te geven? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze teambuilding en heidedagen.

Over de invloed van veranderingen en samenwerking binnen de muziek en veranderingen binnen organisaties en op persoonlijk niveau is Ronald Bos regelmatig spreker op bijeenkomsten en congressen.
Zie ook: https://www.despreker.nl/ronald-bos/

about

Speaker one sheet