The jamsession talks 

about

The Jamsession Talks

The Jamsession Talks / Veranderen? Hoe krijg ik ze mee?

Een levendige en muzikale presentatie over veranderen en innoveren. Metaforisch afgezet tegenover muzikale vernieuwing. Het thema hierbij is loslaten. Zowel op organisatie als op individueel niveau. Het wezen van muzikale innovatie is altijd gebaseerd op de logica van loslaten. Vooral tijdens een zogenaamde jamsession, waarbij muzikanten loskomen van hun ingesleten bladmuziek (eigen aannames & spelopvattingen) en door heel goed naar elkaar te luisteren en op elkaar in te spelen de mogelijkheid creëren voor onvermoede nieuwe ideeën en oplossingen. Zoals bijvoorbeeld bij (de modale) jazz en overige pop, funk en rock stijlen.

Muziek
De presentatie wordt dus uitgevoerd met behulp van muziek. Deze wordt metaforisch ingezet//Wat kunnen we leren van muzikanten en componisten wanneer we voor groepen staan? Of wanneer we ontwikkelopgaven moeten vormgeven? Op welke manier pakken zij dat aan? Gaan ze vanuit een plan te werk? Organiseren ze dit alles? Binnen de Jamsession Talks wordt een inkijk gegeven in de manier waarop muzikanten dit al eeuwen succesvol aanpakken.

“Elke muzikant begrijpt dat vrijheid inhoudt dat je de regels heel goed moet kennen, voor je ze naar eigen inzicht om kunt buigen (Miles Davis: jazztrompettist en creator).”

Resultaten

  • Inzicht in de wijze waarop je volledig jezelf kunt zijn wanneer je voor groepen of zalen staat
  • Ideeën om een eigen of organisatie veranderproces aan te pakken
  • Positieve energie

Boeken en informatie: 06 11 38 77 78 / ronald@rcbosconsulting.nl

Enkele reacties:

“Veranderen en innoveren is meer dan alleen maar “technieken” toepassen”

“Praktijkgericht, je kunt direct aan de slag”

“Persoonlijke benadering”

“De mogelijkheid om direct oplossingen te ontdekken”

“Van grote waarde, we willen graag veranderen maar dat is geen kunst/kunde”

Muziek

Binnen binnen mijn optreden hanteer ik dus muziek als metafoor. Op verzoek wordt er ook live gemusiceerd. Regelmatig werk ik dan samen met flamenco gitarist Claudio Benito: https://youtu.be/YHSF8E3LYOE

about

Speaker one sheet